top of page

Onze mensen 

staan paraat. 

Luc Bijnens

LUC BIJNENS

Advocaat

Luc Bijnens Advocaat Genk

■  Luc studeerde rechten aan de KU Leuven en werd lid van de balie van Tongeren in 1992. Drie jaar later richtte hij het Advocatenkantoor Bijnens L. & Co  op. Ondertussen heeft hij zo'n dertig jaar ervaring waarbij hij een omvangrijke knowhow heeft opgebouwd en zeer vertrouwd is met het rechtssysteem. 

 

■  Elk jaar opnieuw duikt hij in diverse opleidingen omtrent zijn vakgebieden om de meest recente wijzigingen te kennen. Zo rondde hij ook zijn curatorenopleiding af en werd erkend bemiddelaar in handels- en burgerlijke zaken. Bovendien volgde Luc de SUPRALAT-opleiding, waardoor hij over de benodigde vaardigheden beschikt om cliënten vakkundig bij te staan tijdens een verhoor bij de politie of onderzoeksrechter.

   

■  Zijn voorkeurmateries kan je situeren in het ■ vennootschapsrecht ■ handelsrecht ■ bouwrecht ■ incasso ■ familierecht.

■ Elke dag opnieuw weet Luc het team te motiveren om elk dossier met de nodige aandacht en betrokkenheid te behandelen. Cliënten zijn hier geen nummer maar persoonlijk gekend. 

   

■  Je vindt Luc regelmatig terug op een padelterrein: 'alles geven' gaat overal op! 

___

#Altijd
alles
geven

JESSIE APPELEN

Advocaat

Jessie Appelen Advocaat Genk Beringen

■  Jessie Appelen studeerde in 2004 af als licentiate in de rechten aan de KU Leuven en werd nog datzelfde jaar lid van de balie van Hasselt.  

    

■  Jaarlijks volgt zij studiedagen in diverse rechtstakken om u blijvend deskundig en met actuele kennis van zaken te kunnen bijstaan in de oplossing van uw probleem.

■  Naast haar werkzaamheden op het kantoor te Genk, heeft zij een bijkantoor te Beringen.

■  Haar voorkeuren gaan uit naar de disciplines ■ handelsrecht ■ verbintenissenrecht ■ familierecht ■ verkeersrecht.

 

■  Zeilsport is een van haar passies en de ideale uitlaatklep in dit vak.           

#Met gehesen zeilen

Jessie Appelen
Charlotte Aerts

CHARLOTTE AERTS

Advocaat

Profielfoto.jpg

#Hands-on
op en naast
het veld

■  Charlotte Aerts behaalde een Master in Sociaal en Fiscaal recht aan de KU Leuven. In 2019 vervoegde zij de Limburgse Balie. Charlotte behandelt vrijwel alle rechtstakken maar spitst zich vooral toe op ■ strafrecht ■ bouwrecht ■ ondernemingsrecht ■ contractenrecht ■ aansprakelijkheidsrecht. Gezien haar studiespecialisatie neemt ze ook de ■ sociale en arbeidsrechtelijke dossiers voor haar rekening. 

 

■  Ter ondersteuning van haar brede interesseveld behaalde Charlotte tevens een postgraduaat ■ vastgoed aan de UCLL, een opleiding die bijdraagt aan haar bedrijfs- en investeringsgerichte klantvisie. Ook haar commerciële feeling en technische, juridische en fiscale knowhow worden hiermee aangescherpt.

■  Bovendien volgde ze in 2021 de SUPRALAT-opleiding, die haar in staat stelt cliënten op een efficiënte en vakkundige manier bij te staan tijdens een verhoor door politie of een onderzoeksrechter.

 

■  Charlotte heeft een vlotte en sociale persoonlijkheid en komt graag rechtstreeks in contact met klanten, waarbij ze een hands-on mentaliteit hanteert die gestoeld is op juridische doorgrondelijkheid. 

 

■  Op zomeravonden vind je haar vaak op én naast het tennisveld. Ze is een ware dierenliefhebber en houdt ervan om boeiende reizen uit te stippelen. Haar creativiteit kan ze kwijt in de avondopleiding interieurarchitectuur en -design. 

JESSICA DOUMEN

Advocaat

Jessica Doumen Advocaat Genk Bijnens

#Duidelijke taal

■  Na het succesvol afronden van elk academiejaar, studeerde Jessica in 2019 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. Tijdens haar opleiding volgde zij ook een opleiding Huurrecht aan UHasselt en Verkeersrecht aan KU Leuven.

■  In oktober 2019 heeft Jessica haar eed afgelegd voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Sindsdien ontplooit zij haar kennis als advocaat in diverse materies in het kantoor en voornamelijk in ■ burgerlijk recht ■ familierecht ■ verkeersrecht. Daarnaast begeleidt Jessica de cliënt van A tot Z bij een aanvraag tot ■ collectieve schuldenregeling

■  Jessica volgde reeds tal van opleidingen, waaronder de SUPRALAT-opleiding, gericht op bijstand bij verhoren door politie en onderzoeksrechters. Bovendien rondde ze recent de opleiding Jeugdadvocaat af.

■  Wat Jessica typeert is dat ze veel belang hecht aan het informeren van cliënten in een duidelijk verstaanbare taal. Haar kennis strekt zich uit over diverse materies waardoor ze een allround advocaat is, die uw dossier diepgaand en nauwkeurig behandelt met een down-to-earth benadering.

■  In haar vrije tijd is Jessica een echte klusser die graag de handen uit de mouwen steekt. Zij spendeert daarnaast graag tijd met haar honden en kan zeker en vast genieten van een gezellig etentje.

Jessica Doumen
Liam Vranckx

LIAM VRANCKX
Advocaat

Liam Vranckx Bijnens Advocatenkantoor Genk_edited_edited.jpg

 

■  Liam Vranckx behaalde zijn Master in de rechten in 2020 aan de KU Leuven en vervoegde ons kantoor in september 2021. Tijdens zijn opleiding volgde hij ook een praktijkcursus in het kader van verkeersongevallen en een seminarie over de risico’s van een verbeurdverklaring.

 

■  Hoewel zijn master zich toespitste op het privaat- en strafrecht, behandelt hij met name dossiers binnen het ondernemingsrecht en bouwrecht.

 

  Als advocaat rondde Liam recent de SUPRALAT-opleiding af, waardoor hij beschikt over de specifieke knowhow om cliënten vakkundig te ondersteunen tijdens een verhoor door de politie of een onderzoekrechter.

 

■  Liam hanteert een doelgerichte aanpak en streeft hierbij naar een duidelijke communicatie tussen raadsman en cliënt, en dit zowel vóór, tijdens en na beëindiging van het dossier. Deze heldere communicatie draagt optimaal bij tot het bekomen van het gewenste resultaat en het tevredenheidsgevoel dat u als cliënt ervaart.

 

■  In zijn vrije tijd is Liam graag sportief bezig en komt hij wekelijks samen voor een wedstrijdje zaalvoetbal met de vrienden. Ook hier zet hij zijn toegewijde aanpak verder en speelt hij steeds kort op de bal. Naast zijn sportieve activiteiten kan je Liam regelmatig terugvinden op een event binnen de autowereld.     

#Kort
op de
bal

Lisa Quinten

LISA QUINTEN

Administratief medewerker

Lisa Quinten Office Bijnens Genk

#Snel en 
efficiënt

■  Lisa begon in 2019 bij het kantoor. Ze is administratief medewerker en de persoonlijke rechterhand van Mr. Jessie Appelen. Naast het diploma van administratief medewerker behaalde ze ook haar boekhoudopleiding. 

■  In haar vrije tijd is ze graag bezig met haar honden en haar paard.

bottom of page