top of page

Ondernemen vanuit je zetel: de digitale oprichting van een vennootschap

De coronacrisis heeft de digitalisering van onze samenleving aanzienlijk versneld. Het vennootschapsrecht kon dan ook niet achterblijven: waar vroeger de oprichters van een vennootschap nog in persoon bij de notaris dienden samen te komen om de authentieke akte te ondertekenen, kan dat sedert 1 augustus 2021 digitaal. Een welgekomen stap in de modernisering van ons rechtssysteem!


Via het elektronisch platform “Start My Business” kan de authentieke akte nu elektronisch en van op afstand worden ondertekend via een videoconferentie met de notaris. Bovendien gebeurt de digitale oprichting zonder bijkomende kosten voor de oprichters.


Aan de inhoudelijke vereisten voor het verlijden van de oprichtingsakte wijzigt er trouwens niets. De notaris dient zelf nog steeds aanwezig te zijn tijdens de oprichting en de plaats van de akte wordt bepaald aan de hand van waar zij wordt ondertekend door de notaris.


Indien de notaris het nodig acht, bijvoorbeeld om identiteitsfraude tegen te gaan of ter controle van de handelingsbekwaamheid van een partij, kan hij/zij de fysieke verschijning van een partij wel nog altijd bevelen.


Advocatenkantoor Bijnens L. & Co moedigt gezonde ondernemingszin aan en staat u met plezier bij tijdens de oprichting en het beheer van uw vennootschap. Contacteer ons gerust voor advies!Comments


bottom of page