top of page

Waar we
bijzonder goed
in denken te zijn. Onze
vakgebieden.

Handelsrecht
Insolventierecht

H

HANDELSRECHT

■ Invordering facturen (minnelijk en gerechtelijk)/incasso: u kan online elke stap volgen in de incassoprocedure/debiteurenopvolging en bent altijd en actueel op de hoogte van het verloop van al uw dossiers

■ Koop- en verkoop roerende en onroerende goederen

■ Consumentenrecht

■ Overeenkomsten (vb. handelsagentuur, concessie, geheimhoudingsovereenkomsten, lastgeving, alleenverkoop)

■ Overdracht handelsfonds

■ Opstellen en/of actualiseren van verkoopsvoorwaarden

■ Europese invorderingsprocedure

■ Bedrijfsadvies

I

INSOLVENTIERECHT

■ Begeleiding voor onderzoek door de Kamer voor Handelsonderzoeken

■ Beslagprocedures

■ Zekerheden, voorrang en hypotheken

■ Bijstand bij aanvraag tot schuldeiserbescherming (WCO)

■ Bijstand bij faillissement

B

BOUWRECHT

■ Opstellen van contracten en overeenkomsten

■ Geschillen tussen verschillende partijen
    (bouwheer / architect / hoofdaannemer / onderaannemer)

■ Expertises

■ Verlenen van bijstand bij vaststelling gebreken en fouten in de bouw

A

ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

■ Ontslag

■ Collectieve schuldenregeling

■ Arbeidsongevallen

■ Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten

B

BURGERLIJK RECHT

■ Contracten en overeenkomsten

■ Huurrecht

■ (Mede-)Eigendomsrecht

■ Burenhinder

■ Schade(vergoeding)

■ etc.

A

ADMINISTRATIEF RECHT

■ Vergunningen

■ Administratieve heffingen

V

VERKEERSRECHT

■ Verkeersovertredingen (snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie, enz.)

■ Schadevergoeding (lichamelijk en materieel )

■ Aansprakelijkheid

P

PERSONENRECHT & FAMILIERECHT

■ Echtscheidingen

■ Onderhoudsgeld

■ Afstamming

■ Huwelijksvermogensrecht

■ Vereffening-verdeling van de huwgemeenschap

■ Erfenissen, schenkingen en testamenten

■ Ouderlijk gezag en omgangsregeling voor de kinderen

■ Gedwongen opnames

S

STRAFRECHT

■ Bijstand verhoor

■ Verdediging beklaagde

■ Voorlopige hechtenis

■ Klachten bij de onderzoeksrechter

■ Strafuitvoering

Bouwrecht
Arbeids- en sociaal recht
Burgerlijk recht
Administratief recht
Verkeersrecht
Personen- en familierecht
Strafrecht
bottom of page