top of page

Troubles in paradise: het bepalen van een evenredige onderhoudsbijdrage voor de kinderen

Wanneer uw relatie stukloopt en u geraakt het met uw ex-partner niet eens over de financiële regeling aangaande de kinderen, is het steeds mogelijk om via de rechtbank een onderhoudsbijdrage af te dwingen.


Het is immers de regel dat iedere ouder naar evenredigheid dient bij te dragen in de kosten van het kind. Een onevenwicht in de financiële situatie, dan wel in de verblijfsregeling, kan steeds aanleiding geven tot het opleggen door de rechter van een onderhoudsbijdrage die de ene ouder aan de andere dient te betalen.

Het is dan ook een misvatting dat bij een gelijkmatig gedeeld verblijf automatisch geen onderhoudsbijdrage verschuldigd zou zijn. Dit hangt immers ook af van het financiële plaatje van beide ouders!


De precieze begroting van deze maandelijkse onderhoudsbijdrage is in het verleden vaak het voorwerp geweest van discussie. Om deze reden werd een tool ontwikkeld om de begroting van de maandelijkse onderhoudsbijdrage te vergemakkelijken, en vooral te uniformiseren. Deze tool is terug te vinden onder volgende link: https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/introduction


Voor het bepalen van het bedrag van de maandelijkse onderhoudsbijdrage houdt men voortaan rekening met volgende parameters:


· De inkomsten van beide ouders (niet het inkomen van het nieuw samengesteld gezin, maar van elke ouder individueel);

· De leefsituatie van beide ouders (alleenstaand of samenwonend);

· Het groeipakket;

· De verblijfsregeling


Hoewel de rechter niet gebonden is door deze tool, geeft het toch een sterke indicatie voor de uiteindelijke uitkomst.


Om een voor u optimaal resultaat te behalen is het uiteraard belangrijk om de invulling van elke parameter zo goed mogelijk te motiveren. Advocatenkantoor Bijnens L. & Co beschikt over de nodige kennis en expertise om u hierin bij te staan en gaat graag met uw dossier aan de slag!Comments


bottom of page